Chương Trình Hoạt Động

Chúng tôi thực hiện tầm nhìn của mình thông qua 3 chương trình được thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực y tế và giáo dục.

Heartbeat-Vietnam-Girl

Tầm nhìn của chúng tôi hướng về một Việt Nam mà tất cả trẻ em, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, có được học hành hay không đều có thể tận dụng nhiều cơ hội sẵn có để các em có thể đóng góp cho xã hội và thực hiện ước mơ của mình.

Nhịp Tim Việt Nam

Chương trình Nhịp tim Việt Nam hoạt động để giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nâng cao năng lực chăm sóc nhi khoa

Bồi dưỡng năng lực chăm sóc nhi khoa và chăm sóc tim mạch thông qua trang thiết bị y tế và các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

 Nâng cao năng lực quản lý thông qua giáo dục/hỗ trợ giáo dục

Tổ chức các khóa đào tạo, cấp học bổng, tư vấn và hỗ trợ học tập.