Các Chương Trình Giáo Dục

Quỹ tài trợ VinaCapital kết hợp với các đối tác đa dạng để nâng cao năng lực giáo dục cho tất cả các tầng lớp xã hội ở Việt Nam.

imiv-group-photo

 Sáng kiến quản lý quốc tế cho Việt Nam

Cung cấp những khóa học bổ ích, những tình huống thực tế toàn cầu về quản lý và lãnh đạo.

Học bổng Nhịp Tim Việt Nam

Mở ra tương lai tươi sáng cho các em nhỏ bệnh tim đã được phẫu thuật bằng con đường học vấn.

Mở đường đến tương lai: Học bổng dành cho nữ sinh dân tộc

Mang đến cho các bạn nữ sinh dân tộc cơ hội học tập và hi vọng vào tương lai tươi sáng hơn.