Giới Thiệu

Quỹ tài trợ VinaCapital cống hiến hết mình vì một tương lai tươi sáng hơn của các em nhỏ.

vcf2-red1-650x250Được thành lập từ năm 2007, Quỹ tài trợ VinaCapital (VCF) là một tổ chức phi chính phủ Mỹ và được xếp loại 501(c)(3), được khấu trừ thuế và được cấp phép như một tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt nam.

Thế mạnh của Quỹ là khả năng thực hiện các dự án phát triển và nhân đạo tại Việt Nam một cách hoàn toàn minh bạch.

Ông Don Lam, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư VinaCapital ưu tiên hỗ trợ việc thành lập VCF hơn là thiết lập một tổ chức hợp tác để thúc đẩy và khuyến khích các hoạt động từ thiện tại Việt Nam và tạo mô hình thực hành tốt nhất cho một tổ chức phi chính phủ. Quỹ VCF là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập dựa trên nền tảng chuyên môn cao từ tập đoàn VinaCapital trong khi vẫn tự do và độc lập để chỉ đạo và thực hiện các dự án phát triển riêng cho trẻ em trong các vấn đề về xã hội, kinh tế và môi trường.

Tầm nhìn của chúng tôi là về một Việt Nam mà ở nơi đó, tất cả trẻ em, bất kể gặp vấn đề về sức khỏe hoặc thiếu điều kiện tiếp cận giáo dục, đều có thể tận dụng nhiều cơ hội sẵn có để họ có thể đóng góp cho xã hội và thực hiện ước mơ của mình.

Chúng tôi cam kết giúp đỡ những người không thể tự giúp mình, để một ngày nào đó họ có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình và nắm bắt tất cả các cơ hội mà tương lai tươi sáng của Việt Nam mang lại.