Ban Giám Đốc

Ban giám đốc của Quỹ tài trợ VinaCapital là sự kết hợp của tâm huyết cho các hoạt động từ thiện và những chuyên gia giàu kinh nghiệm đứng đầu trong các ngành công nghiệp năng động ở Việt Nam.

Don Lâm, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ VinaCapital

Robin King Austin, Giám đốc điều hành Quỹ VinaCapital

Brook Taylor, Phó giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital kiêm Thủ quỹ – Quỹ tài trợ VinaCapital

Nguyễn Hồng Nam, Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, Trung tâm Giáo dục NQT

Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Công ty Tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu

Katherine Yip, Chủ tịch Hội đồng quản trị, KYG International

Lê Nhân Phương, Bác sĩ y khoa