Brook Taylor

Brook Taylor.resized
COO (Phó Tổng Giám Đốc), Tập đoàn VinaCapital kiêm Thủ quỹ, Quỹ tài trợ VinaCapital

Brook đã có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực  kế toán và quản lý, bao gồm 14 năm tại Việt Nam và 8 năm với vai trò là một đối tác cao cấp với các công ty kế toán lớn.

Trước khi gia nhập VinaCapital ông là Phó Tổng Giám đốc điều hành của Công ty Deloitte Việt Nam và Trưởng phòng Kiểm toán thực hành của công ty. Ông cũng đã giữ các vị trí Giám đốc điều hành của Andersen Việt Nam, và là đối tác kiểm toán cao cấp tại KPMG. Trong các tổ chức này, Brook đã cung cấp các dịch vụ mở rộng kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ, tài chính doanh nghiệp, thuế, lập kế hoạch kinh doanh và hệ thống CNTT quản lý rủi ro.

Ông có bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị trình độ từ Đại học Victoria của Wellington, New Zealand. Ông cũng là một thành viên của Viện Kế toán New Zealand.