Nguyễn Hồng Nam

Nam-NguyenNhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành, trung tâm giáo dục NQT

Ông Nguyễn Hồng Nam đã có hơn 18 năm kinh nghiệm trong giáo dục. Năm 1998, ông thành lập trung tâm đào tạo NQT và phát triển thành một trong trong những trung tâm giáo dục tư nhân lớn nhất của Úc với hơn 10 cơ sở đào tạo, 5.000 sinh viên và 200 giảng viên. Ông cũng có công trong việc đưa các chương trình đào tạo Anh Ngữ trực tuyến được Úc công nhận đến các nước Châu Á thông qua mối quan hệ hợp tác với Sở Giáo Dục và Đào Tạo New South Wales (Sydney) và chương trình Anh ngữ Di dân Tráng Niên.

Ông Nguyễn Hồng Nam là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Gia sư Úc Châu, cơ quan đại diện cho giáo dục tư nhân và các công ty giáo dục tại Úc. Ông cũng thuộc ban cố vấn của chương trình “Tài trợ nghệ sĩ trẻ ở Tp.HCM” được thực hiện bởi Hội đồng thành phố Melbourne.

Từ năm 2015, ông Hồng Nam trở thành Giám đốc điều hành của Cty TNHH Hợp Tác Giáo Dục Anh Quốc là một công ty dịch vụ trường học chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ trường học Việt Nam tiến tới giảng dạy song ngữ.