Phạm Phú Ngọc Trai

PPNTrai-photo
Chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Tổ chức tư vấn thương mại hội nhập toàn cầu (GIBC)

Phạm Phú Ngọc Trai đã có trên 30 năm kinh nghiệm đa dạng trong doanh nghiệp, bao gồm những xí nghiệp nhà nước, công ty liên doanh và những tổ chức nước ngoài ở Việt Nam và những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Campuchia, Lào và Gu-am.

Trước đây anh đã từng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Pepsico Indochina, và tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp Pepsico tại Việt Nam, Lào và Campuchia như là Tổng giám đốc công ty Indochina VP khu vực Đông Nam Á cho tới đầu năm 2010.

Ông là một trong những người đi đầu việc ủng hộ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, và đã tích cực tham gia vào nhiều tổ chức xã hội, ví dụ như là một thành viên của phòng thương mại và công nghiệp (VCCI) hay ở những vị trí dẫn đầu như Tổng giám đốc của câu lạc bộ lãnh đạo doanh nghiệp (LBC).

Ông có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và bằng cử nhân khoa học quản trị kinh doanh.