Lãnh Đạo & Nhân Viên

Quỹ tài trợ VinaCapital là một tổ chức gồm đội ngũ các chuyên gia tổ chức chương trình giàu kinh nghiệm cùng nhiều nhân viên năng động với các công việc đa dạng và các tình nguyện viên có kinh nghiệm khắp Việt Nam.

Robin King Austin, Tổng Giám đốc & Giám đốc Điều hành, Quỹ tài trợ VinaCapital

Rad Kivette, Giám đốc Phát triển và Quan hệ với Chính phủ

Nguyễn Thị Bích Châu, Giám đốc Đối ngoại

Trần Quang Minh Thư, Quản lý bộ phận PR & Sự kiện

Nguyễn Ngọc Mỹ Linh, Điều phối viên bộ phận Phát triển & Marketing

Nguyễn Anh Tuấn, Quản lý chương trình Nâng cao năng lực y tế

Danh Thị Quỳnh Anh, Điều phối viên chương trình

Nguyễn Thị Thanh Huệ, Quản lý chương trình Nhịp Tim Việt Nam

Trần Quốc Thanh, Điều phối viên chương trình

Nguyễn Ngọc Minh Thư, Điều phối viên chương trình

Suresh Rangarajan, MD, MSc, BBA, Bác sĩ Khoa nội & Bác sĩ Nhi có Chứng nhận của  Hiệp hội Hoa Kỳ

Hoàng Văn Bảo, Kế toán