Lãnh Đạo & Nhân Viên

Quỹ tài trợ VinaCapital là một tổ chức gồm đội ngũ các chuyên gia tổ chức chương trình giàu kinh nghiệm cùng nhiều nhân viên năng động với các công việc đa dạng và các tình nguyện viên có kinh nghiệm khắp Việt Nam.

Robin King Austin, Tổng Giám đốc & Giám đốc Điều hành, Quỹ tài trợ VinaCapital

Rad Kivette, Giám đốc Phát triển và Quan hệ với Chính phủ

Trần Quang Minh Thư, Quản lý bộ phận PR & Sự kiện

Nguyễn Anh Tuấn, Quản lý chương trình Nâng cao năng lực y tế

Danh Thị Quỳnh Anh, Điều phối viên chương trình

Nguyễn Thị Thanh Huệ, Quản lý chương trình Nhịp Tim Việt Nam

Trần Quốc Thanh, Điều phối viên chương trình

Nguyễn Ngọc Minh Thư, Quản lý Chương trình Khám sàng lọc

Trần Thị Bình Minh,  Điều phối viên chương trình Nhịp Tim Việt Nam

Hoàng Văn Bảo, Kế toán

Trần Trung Nghĩa, Giám đốc Tài chính và Chương trình

Nguyễn Diệu Hương, Điều phối viên Truyền thông và Sự kiện

Rah lan H’Bliên, Trợ lý Truyền thông và Sự kiện

Nguyễn Thị Khánh Huyền, Điều phối viên Phát triển

Lò Thị Phương Liên, Điều phối viên chương trình Nâng cao năng lực y tế

Nguyễn Thị Huyền Thương, Quản lý Starkey Hearing Foundation khu vực Việt Nam

Julia Sitton, Cố vấn về Nghiên cứu và Pháp lý

Lisa Rice Duek, Cố vấn  Y tế