Nguyễn Anh Tuấn

Tran Anh Tuan
Quản lý chương trình Nâng Cao Năng Lực và Khám Sàng Lọc.

Anh Tuấn tham gia vào Quỹ tài trợ VinaCapital vào tháng 10 năm 2008. Anh có lòng đam mê với công việc của mình và tổ chức.

Anh giữ vai trò liên lạc với các đội ngũ y tế và chính quyền địa phương cho chương trình khám sàng lọc, khám chữa bệnh từ xa, đào tạo y khoa, và chương trình hỗ trợ các thiết bị khác cho các bệnh viện.

Anh Tuấn đã tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ học trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia vào Quỹ tài trợ VinaCapital, anh đã làm việc nhiều năm với vai trò là một nhân viên xã hội cho các Tổ chức phi chính phủ khác về lĩnh vực giáo dục và y tế.