Nguyễn Ngọc Mỹ Linh

Nguyen Ngoc My Linh
Nhân viên phòng phát triển và gây quỹ

Linh hoàn thành việc học tập và tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Hoa Sen vào tháng 12/2011. Từ khi cô còn là sinh viên, Linh đã tham gia làm tình nguyện viên cho chương trình IMIV trong khoảng thời gian 7 tháng. Sau đó Linh làm việc tại một công ty khác trước khi chính thức trở thành nhân nhiên của Quỹ VinaCapital. Với tình yêu đối với trẻ em và đam mê của mình cho công việc chuyên ngành, Linh quay trở lại và làm việc chính thức cho Quỹ VinaCapital.

Cùng với kiến thức và sự nhiệt tình của chính bản thân mình, Linh cống hiến sức mình vào việc giúp đỡ những trẻ em mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Linh tin rằng phép màu có thể đến với mỗi đứa trẻ.