Suresh Rangarajan

Tiến sĩ bác sĩ Nội khoa và Nhi khoa Hoa Kỳ

Tiến sĩ Suresh Rangarajan giữ vai trò nhà quản lý và tư vấn lâm sàng cho Quỹ tài trợ VinaCapital. Trước khi theo học ngành y, ông đã từng làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư, tư vấn quản lý chăm sóc sức khỏe và phân tích chính sách y tế.

Ông Rangarajan có bằng chứng nhận của Hiệp hội Hoa Kỳ về nội khoa và nhi khoa. Hiện nay, ông làm bác sỹ tại Việt Nam.

Vợ ông, bà Tara, là giám đốc một chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) tập trung vào các tiêu chuẩn lao động trong ngành công nghiệp may mặc. Họ sống ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với hai con trai.