Trần Quốc Thanh

Tran Quoc ThanhĐiều phối viên chương trình Nhịp Tim Việt Nam

Thanh tham gia vào Quỹ tài trợ VinaCapital với vai trò là Trợ lý chương trình của Nhịp tim Việt Nam vào tháng 6 năm 2009, sau 4 năm làm Trợ lý phát triển cho Tổ chức East Meets West (Đông Tây hội ngộ).

Thanh đang phụ trách liên lạc những gia đình và bệnh nhân tim không những trước và sau khi phẫu thuật, mà còn về kinh phí phẫu thuật, trợ cấp gia đình, chương trình hiến máu nhân đạo và chương trình hỗ trợ sau khi phẫu thuật.