Liên Hệ Truyền Thông

Bạn có quan tâm tới việc viết một câu chuyện về quỹ VinaCapital?

Các bạn báo giới và truyền thông nếu muốn viết tin về quỹ Tài trợ VinaCapital, hãy liên lạc với chúng tôi qua mẫu đơn này.

Cám ơn sự quan tâm của bạn đối với quỹ tài trợ VinaCapital.