Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Quỹ tài trợ VinaCapital là tạo điều kiện cho sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam thông qua các dự án y tế và giáo dục.

Tầm Nhìn

Tầm nhìn của Quỹ tài trợ VinaCapital là một Việt Nam mà tất cả các trẻ em, bất kể hoàn cảnh khó khăn về sức khoẻ hay không sẽ có cơ hội tiếp xúc với giáo dục, có thể tận dụng các cơ hội sẵn có để có thể cống hiến cho xã hội và đạt được ước mơ của chính mình.

 
2014-top-rated-awards-badge-embed

badge 2013