Tham Gia Cùng Chúng Tôi

Thời gian của bạn là đầu tư có giá trị nhất mà bạn có thể thực hiện

VCF-Get-Involved
Đây là 5 cách các bạn có thể giúp chúng tôi cứu những đứa trẻ:

  1. Trở thành tình nguyện viên
  2. Chia sẻ với bạn bè
  3. Quyên góp cho chương trình
  4. Du lịch
  5. Làm việc tại VCF