Vinacapital Foundation

News Detail

News & Stories

NHỊP TIM VIỆT NAM GIÚP CHỮA LÀNH 7000 TRÁI TIM TRẺ THƠ

The VinaCapital Foundation thông báo chương trình Nhịp Tim Việt Nam vừa chạm đến cột mốc 7.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được tài trợ phẫu thuật...

See More

“FedEx Delivers Heartbeats” Program Brings Free Cardiac Care to Children With Congenital Heart Defects in Rural Vietnam

Hardy Diec, Managing Director, FedEx Express Indochina (left) and Rad Kivette, Director of VinaCapital Foundation (right), celebrate the kick-off of 2019 “FedEx Delivers Heartbeat” program in Vietnam HO CHI MINH CITY,...

See More

CÙNG VINACAPITAL FOUNDATION NÂNG BƯỚC TỚI TRƯỜNG THẮP SÁNG TƯƠNG LAI CHO HỌC SINH DÂN TỘC VÙNG BIỂN ĐẢO QUẢNG NINH

Ngày 22/3 vừa qua, tại Quảng Ninh, tiếp nối hành trình mang đến cơ hội học tập và phát triển tiềm năng của các học sinh dân tộc, học sinh...

See More

Stories from The Brave Little Hearts - Trieu Huy – 3 year old boy with 2 deep surgical scars and his brave fisherman father

Read More

Stories From the Brave Little Hearts - 3 scars of life of baby Cong Hieu

Read More

Stories From the Brave Little Hearts - Bich Quynh, a couragous girl with her heart on the right side

Read More

Stories From The Brave Little Hearts - Mend the heart for K'Thinh, a poor K'Ho ethnic baby

Read More

Stories From The Brave Little Hearts - Never losing optimism, Mai Thao has undergone two successful heart surgeries

Read More

Stories From Brave Little Hearts - Minh An's parent never stop fighting to save his heart

Read More

Congenital heart defects children saved thanks to SPE Vietnam Section support

Read More

Stories from The Brave Little Hearts - Six - year - old girl, Nha Ca, undergone three heart surgeries

Read More

get our newsletter to stay up to date