Chính sách bảo mật

GIỚI THIỆU:

The VinaCapital Foundation (VCF) là một tổ chức Phi lợi nhuận, do đó, chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân để hỗ trợ công việc, giúp đỡ đối tượng thụ hưởng từ các chương trình của VCF.[1] Chúng tôi không: tiết lộ thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý; công khai thông tin sai lệch hoặc sử dụng tên tuổi của bạn để thu lợi. Tại VCF, chúng tôi hỗ trợ và tuân thủ các luật về bảo mật thông tin của North Carolina, Hoa Kỳ.

VCF tin mỗi người đều có quyền riêng tư và luôn nỗ lực đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ đều được bảo vệ an toàn và sử dụng một cách thích hợp. VCF cam kết:

 • minh bạch về những thông tin chúng tôi nắm giữ
 • chịu trách nhiệm về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn;
 • chỉ lưu trữ thông tin mà chúng tôi cần, trong khoảng thời gian cần thiết

VCF hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ những người ủng hộ và nhà tài trợ. Chúng tôi cam kết sẽ quản lý các thông tin cá nhân của người thụ hưởng, nhà tài trợ; khách hàng; cá nhân hoặc tổ chức mà chúng tôi hợp tác làm việc; các đại sứ; các nhà cung cấp; các nhà báo; và công chúng với sự bảo vệ và quyền riêng tư tối đa. Thông tin cá nhân được VCF thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ nằm trong các điều khoản được trình bày dưới đây.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi định kỳ đối với Chính sách này, vì vậy vui lòng thường xuyên kiểm tra để biết đến các cập nhật mới. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này.

 

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi qua điện thoại, qua thư từ, gặp trực tiếp, qua trang web của chúng tôi và mạng xã hội/ mạng liên quan, bao gồm cả khi bạn đóng góp hoặc đăng ký để nhận thông tin hoặc để đáp lại lời kêu gọi gây quỹ của VCF.
 • Nếu ai đó thay mặt bạn thực hiện đóng góp và yêu cầu bạn nhận thông tin về khoản đóng góp của họ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà họ cung cấp về bạn.
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các tổ chức thực hiện gây quỹ thay mặt cho VCF hoặc thông qua tiếp thị qua điện thoại và/ hoặc các cá nhân tự mình thực hiện gây quỹ cho chúng tôi hoặc tổ chức quyên góp tại nơi làm việc.

 

CÁC CÁCH CHÍNH MÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN:

Chính sách Bảo mật này đưa ra tất cả các cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi muốn bạn chú ý đến các hoạt động chính sau:

Truyền thông

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn email và tin nhắn quảng bá về các hoạt động của VCF nếu bạn đã đồng ý cho việc này. Bạn có thể rút lại sự đồng thuận bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn hoặc chia sẻ dữ liệu đó với một tổ chức khác vì mục đích tiếp thị của riêng họ.

Hiểu những người ủng hộ chúng tôi

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu về một số nhà tài trợ và cá nhân mà chúng tôi hợp tác để hiểu rõ hơn cách họ có thể quan tâm đến việc hỗ trợ chúng tôi và điều chỉnh hoạt động truyền thông của chúng tôi cho phù hợp với các vấn đề và sự kiện mà họ quan tâm nhất. Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin đã được công khai cho mục đích này.

Mạng xã hội

Chúng tôi sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, để quảng bá các mục tiêu và hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của họ để quảng cáo cho các nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể, và chúng tôi có thể theo dõi thời điểm các cá nhân nhấp vào quảng cáo của mình.

 

CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN:

VCF lưu giữ hồ sơ, thông tin và ghi chú thoại cả bằng văn bản và tệp điện tử.

 • Văn bản được lưu trữ trong tủ đựng tài liệu có khóa an toàn. Chỉ một số nhân viên nhất định có quyền truy cập các văn bản đó và họ bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật này.
 • Thông tin lưu trữ điện tử được bảo vệ bằng mật khẩu. Chỉ một số nhân viên nhất định có quyền truy cập các thông tin đó và họ bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật này.

 

SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN:

 1. Sử dụng:

VCF sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các hoạt động từ thiện, cứu trợ và các hoạt động liên quan. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Xử lý hoặc xác nhận khoản đóng góp của bạn và xuất xác nhận tài trợ.
 • Gửi cho bạn thông tin về cách chúng tôi sử dụng khoản đóng góp của bạn.
 • Mục đích lưu trữ hồ sơ nội bộ.
 • Cập nhật cho bạn nếu chúng tôi có thông tin có thể ảnh hưởng đến hỗ trợ của bạn.
 • Xác nhận bạn là ai khi bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn về công việc của chúng tôi bao gồm thư, email, mạng xã hội, SMS hoặc điện thoại.
 • Trả lời câu hỏi, nhận xét, khen ngợi hoặc phàn nàn của bạn.
 • Thông báo cho bạn về những cơ hội mới để hỗ trợ công việc của chúng tôi.
 • Phân tích hoạt động của các nhà tài trợ để nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo chất lượng công việc của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn qua email, điện thoại, mạng xã hội, fax hoặc thư cho các mục đích nghiên cứu tiếp thị. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp phản hồi trên các trang web và nền tảng truyền thông mạng xã hội của VCF.
 • Báo cáo về các hoạt động của chúng tôi bao gồm cả việc thực hiện Báo cáo Thường niên.
 • Xác nhận danh tính của những người thụ hưởng và sắp xếp họ với chương trình phù hợp.
 1. Tiết lộ thông tin:

Thông tin được thu thập (nhưng không giới hạn) thông qua nhiều nguồn khác nhau:

 • Email, fax, thư, mạng xã hội, biểu mẫu trên trang web, tin nhắn SMS và điện thoại.
 • Sử dụng và phân tích dữ liệu trang web.
 • Các dịch vụ và ứng dụng công nghệ thông tin mà VCF sử dụng làm công cụ để kết nối, giao tiếp, với cộng đồng, nhà tài trợ và người thụ hưởng.

Trên nguyên tắc đảm bảo việc tiết lộ thông tin cá nhân tối thiểu, chúng tôi rất nỗ lực và nghiêm túc trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp có hệ thống bảo mật cao và đưa ra những cam kết tốt nhất về vấn đề này. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân được sử dụng đôi khi chỉ là những thông tin cơ bản nhất, không bao hàm tất cả dữ liệu.

Chúng tôi tuân thủ luật bảo mật của cả North Carolina, Hoa Kỳ và Việt Nam, nơi chúng tôi có giấy phép hoạt động. Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách của nước sở tại trên tinh thần tôn trọng luật pháp và chính sách quốc gia, cũng như đảm bảo tính minh bạch của tổ chức. Một số hoạt động chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin của tổ chức (đôi khi sẽ bao gồm thông tin cá nhân của bạn) cho một mục đích cụ thể cho các bên thứ ba, chẳng hạn như:

 • Các tổ chức tài chính để xác định thanh toán của bạn
 • Người đại diện hợp pháp được ủy quyền do bạn đề cử
 • Các nhà cung cấp dịch vụ gửi thư, tiếp thị, tiếp thị qua điện thoại và dịch vụ gõ cửa
 • Tòa án, cơ quan hành pháp và chính phủ hoặc các tổ chức khác theo yêu cầu của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức khác mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mua, bán hoặc “cho thuê”.

 

BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG:

Tất cả những người thụ hưởng của VCF, không phân biệt giới tính, xu hướng tính dục, tuổi tác, tôn giáo hoặc chương trình hỗ trợ, đều có quyền nhận được sự bảo vệ và quyền riêng tư bình đẳng và công bằng từ tổ chức. Chúng tôi luôn tìm kiếm sự đồng thuận khi thực hiện các cuộc phỏng vấn, sử dụng thông tin, chụp hình hoặc sử dụng ảnh và quay video. Khi sử dụng thông tin về trẻ em dưới 18 tuổi, cần có sự đồng ý của người giám hộ hoặc cha mẹ.[2]

Tất cả hình ảnh và bài đăng trên trang mạng xã hội của VCF đều là tài sản của chúng tôi. Mọi hoạt động tái tạo hoặc sử dụng những nội dung và hình ảnh này phải được VCF cho phép.

 

THEO DÕI THÔNG TIN VÀ COOKIES:

Để hiểu cách mọi người đến và sử dụng trang web của VCF, chúng tôi thu thập số liệu thống kê về lưu lượng truy cập bằng cách sử dụng cookies. Cookies không tiết lộ thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của mình để tắt cookies, nhưng điều này có thể hạn chế khả năng bạn truy cập vào các khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi.

 

CHỌN TẮT, TRUY CẬP VÀ SỬA CHỮA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN:

Nếu bạn muốn chọn không nhận các tài liệu tiếp thị hoặc truyền thông trong tương lai, hay truy cập hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết được hiển thị bên dưới. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi có thể.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể từ chối quyền truy cập hoặc từ chối thay đổi thông tin cá nhân của bạn do vi phạm chính sách nhận dạng hoặc chính sách bảo mật hoặc các vấn đề khác mà chúng tôi nhận thấy là gian lận hoặc bất hợp pháp. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn minh bạch và cho bạn biết lý do.

[1] Thông tin Cá nhân đề cập đến bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm họ và tên, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, số liên lạc và địa chỉ email, hoặc thông tin liên hệ khác.

[2] Xem Chính sách Truyền thông xã hội của VCF để biết thêm thông tin.

Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.
Please select your preferred language.