Vinacapital Foundation

About Us

Đội ngũ lãnh đạo

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 1. Don Lam: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Brook Taylor: Thành viên Hội đồng quản trị, Thủ quỹ và Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán
 3. Robin King Austin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 4. Nguyen My: Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Nguyen Hong Nam: Thành viên Hội đồng quản trị
 6. Le Nhan Phuong, MD, Mph: Thành viên Hội đồng quản trị
 7. Pham Phu Ngoc Trai: Thành viên Hội đồng quản trị
 8. Jocelyn Tran: Thành viên Hội đồng quản trị
 9. Katherine Yip : Thành viên Hội đồng quản trị
  II. CỐ VẤN 
  1. Phó giáo sư, Tiến sỹ Khu Thị Khánh Dung 
  Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương
  Trong 37 năm sự nghiệp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khánh Dung đã triển khai và thực hiện vô số dự án nghiên cứu về việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Các dự án này được khởi nguồn từ những kinh nghiệm của bà với tư cách là một bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ Dung nay là Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Vào năm 2013, bác sĩ Dung đã được trao giải thưởng Phụ Nữ Việt Nam với những hoạt động tiêu biểu vì cộng đồng và những nghiên cứu sáng tạo và thực tiễn trong việc hồi sức cho trẻ sơ sinh. Bác sĩ Khánh Dung là một cố vấn tận tâm cho VinaCapital Foundation trong các chương trình liên quan đến trẻ sơ sinh.
2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Phương Hòa
  Phó Giám đốc Bộ phận Mẹ và Bé, Bộ Y Tế
  III. NHÂN VIÊN CẤP CAO
1. Ông Rad Kivette, Giám đốc điều hành
  Mobile: +84 90 440 2731 | Email: rad.kivette@vinacapitalfoundation.org
2. Bà Trần Trung Nghĩa, Giám đốc tài chính và hoạt động
  Mobile: +84 909 744 611 | Email: nghia.tran@vinacapitalfoundation.org
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Quản lý Chương trình Hồi sức cấp cứu nhi khoa
  Mobile : +84 979 791 412 | Email: tuan.nguyen@vinacapitalfoundation.org
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Quản lý Chương trình Nhịp Tim Việt Nam
  Mobile: +84 986 188 144 | Email: thanhhue.nguyen@vinacapitalfoundation.org
5. Cô Nhâm Ngọc Quỳnh Như, Quản lý Quan hệ báo chí
  Mobile: +84 97 907 1727 | Email: nhu.nham@vinacapitalfoundation.org
6. Cô Nguyễn Diệu Hương, Quản lý Bộ phần Truyền thông và Sự kiện
  Mobile: +84 888 356 668 | Email: huong.nguyen@vinacapitalfoundation.org

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT