Vinacapital Foundation

Về Chúng tôi

Đội ngũ lãnh đạo

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 1. Don Lam: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Brook Taylor: Thành viên Hội đồng quản trị, Thủ quỹ và Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán
 3. Robin King Austin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 4. Nguyen My: Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Nguyen Hong Nam: Thành viên Hội đồng quản trị
 6. Le Nhan Phuong, MD, Mph: Thành viên Hội đồng quản trị
 7. Pham Phu Ngoc Trai: Thành viên Hội đồng quản trị
 8. Jocelyn Tran: Thành viên Hội đồng quản trị
 9. Katherine Yip : Thành viên Hội đồng quản trị
II. CỐ VẤN  1. Phó giáo sư, Tiến sỹ Khu Thị Khánh Dung Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương
  Trong 37 năm sự nghiệp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khánh Dung đã triển khai và thực hiện vô số dự án nghiên cứu về việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Các dự án này được khởi nguồn từ những kinh nghiệm của bà với tư cách là một bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ Dung nay là Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Vào năm 2013, bác sĩ Dung đã được trao giải thưởng Phụ Nữ Việt Nam với những hoạt động tiêu biểu vì cộng đồng và những nghiên cứu sáng tạo và thực tiễn trong việc hồi sức cho trẻ sơ sinh. Bác sĩ Khánh Dung là một cố vấn tận tâm cho VinaCapital Foundation trong các chương trình liên quan đến trẻ sơ sinh.
2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Phương Hòa Phó Giám đốc Bộ phận Mẹ và Bé, Bộ Y Tế

III. NHÂN VIÊN CẤP CAO

1. Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc

Mobile: +84 90 440 2731 | Email: rad.kivette@vinacapitalfoundation.org

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Chương trình Nâng cao Năng lực

Mobile : +84 979 791 412 | Email: tuan.nguyen@vinacapitalfoundation.org

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Giám đốc Chương trình Nhịp Tim Việt Nam và các chương trình y tế thiết yếu

Mobile: +84 986 188 144 | Email: thanhhue.nguyen@vinacapitalfoundation.org

4. Ông Trần Quốc Thanh, Giám đốc Chương trình Khám sàng lọc

Mobile : +84 908 481 886 | Email: thanh.tran@vinacapitalfoundation.org

5. Cô Nguyễn Minh Hằng, Giám đốc Marketing, Truyền thông và Sự kiện

Mobile: +84 947 963 824 | Email: hang.nguyen@vinacapitalfoundation.org

6. Cô Phạm Thùy Ngọc Ngân, Giám đốc Chương trình Mở Đường Đến Tương Lai và Trao quyền Phụ nữ

Mobile: +84 986 600 651 | Email: ngan.pham@vinacapitalfoundation.org

7. Cô Ngô Bội Linh, Quản lý Chương trình Thương mại và Chuyên viên Điều phối

Mobile: +84 779 990 978 | Email: linh.ngo@vinacapitalfoundation.org

8. Ông Hoàng Văn Bảo, Quản lý Tài chính

Mobile: +84 908 010 911 | Email: bao.hoang@vinacapitalfoundation.org

9. Cô Thân Trọng Giáng Châu, Quản lý Phát triển

Mobile: +84 932 767 875 | Email: chau.than@vinacapitalfoundation.org

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT