Vinacapital Foundation

Về Chúng tôi

Sứ mệnh

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh
Sứ mệnh của Tổ chức VinaCapital Foundation là cải thiện cuộc sống của trẻ em Việt Nam và trao quyền cho các bà mẹ bằng cách mang đến cơ hội phát triển và cải thiện thông qua các chương trình giáo dục và y tế.
Tầm nhìn
Tầm nhìn của chúng tôi tại VCF là một Việt Nam, nơi tất cả trẻ em và các bà mẹ, bất kể đối mặt với thách thức về sức khỏe, nghèo đói, sắc tộc hay thiếu thốn cơ hội tiếp cận giáo dục, đều có thể tận dụng các cơ hội sẵn có để cải thiện gia đình và hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế vượt trội của đất nước.
     

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT