Vinacapital Foundation

Về Chúng tôi

Tính đa dạng và hòa nhập

Tại VinaCapital Foundation, chúng tôi cố gắng xây dựng một môi trường làm việc thân thiện nà ở đó, đội ngũ nhân viên có thể phát triển đồng thời cùng nhau thay đổi cuộc sống của những người gặp khó khăn và các cộng đồng ở Việt Nam. Chúng tôi trân trọng tài năng và khả năng của các nhân viên, cũng như nỗ lực thúc đẩy một môi trường làm việc cởi mở, đa dạng, sáng tạo, hợp tác và năng động, nơi mà từng thành viên nói riêng và VCF nói chung đều phát triển. Các chính sách của chúng tôi phản ánh cách tiếp cận đảm bảo tính Không phân biệt đối xử, Bình đẳng giới, và Hòa nhập và Trao quyền cho phụ nữ trong mọi khía cạnh công việc của VCF.

Dưới đây là các chính sách và điều lệ mà VCF sử dụng để xây dựng một văn hóa đa dạng và hòa nhập:

Với các đối tác 

Chúng tôi chỉ hợp tác với các bên liên quan không phân biệt đối xử với bất kỳ người thụ hưởng nào, bất kể dân tộc, vị trí, tuổi tác, giới tính hoặc địa vị xã hội của họ. Chúng tôi xác định các nhà cung cấp và đối tác có chung cam kết về công bằng và bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng giới và hòa nhập.

Với những người thụ hưởng 

Chúng tôi tập trung vào các nhóm yếu thế nhất trong xã hội, bao gồm trẻ em, phụ nữ và các gia đình ốm đau, nghèo đói, dân tộc thiểu số, gặp nhiều khó khăn. Bằng cách giúp trẻ em và phụ nữ kém may mắn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng, chúng tôi tiếp thêm cho họ sức mạnh và công cụ để sống khỏe mạnh và bền bỉ hơn, qua đó phát huy hết tiềm năng của mình, củng cố các quyền và đảm bảo khả năng hòa nhập để họ có thể hưởng được những lợi ích và phúc lợi xứng đáng.

Với chương trình của chúng tôi 

Chúng tôi phân tách dữ liệu theo nhân khẩu học và các yếu tố tác động trong mọi chính sách và chương trình được đo lường để điều chỉnh các mục tiêu nhằm bắt kịp với nhu cầu thay đổi của cộng đồng mà chúng tôi hỗ trợ. Chúng tôi cũng phân tích dữ liệu tách biệt và nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ sự chênh lệch nào có thể ảnh hưởng đến các chương trình, hồ sơ của tổ chức, và các cộng đồng được giúp đỡ.

Các thành viên trong nhóm và các chương trình luôn làm việc cùng nhau để xác định bất kỳ yếu tố nào có thể gây ra sự khác biệt và sử dụng các cách phi truyền thống để thu thập phản hồi về chương trình và đào tạo, như phỏng vấn, thảo luận bàn tròn và khảo sát với/bởi các bên liên quan trong cộng đồng.

Với đội ngũ nhân viên 

VinaCapital Foundation là một tổ chức sử dụng lao động luôn đề cao sự toàn diện và đa dạng. Chúng tôi coi trọng sự khác biệt, thúc đẩy bình đẳng và nói không với phân biệt đối xử. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích mọi người thuộc mọi tầng lớp ứng tuyển vào các vị trí trong tổ chức. Chúng tôi không phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật, chủng tộc, màu da, sắc tộc, bản dạng giới, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, tuổi tác hoặc các yếu tố khác được pháp luật bảo vệ.

Chúng tôi tìm kiếm các cá nhân từ nhiều môi trường khác nhau cho tất cả các vị trí trong tổ chức, đặc biệt là việc chào đón những cá nhân đến từ các dân tộc thiểu số và các cộng đồng đa dạng. Một trong những nhân viên cấp cao của chúng tôi là một thành viên tự hào của cộng đồng LGBTIQ +, nhấn mạnh vai trò đồng minh của VCF đối với nhóm này. Với các phương pháp học tập thúc đẩy suy tư, thực hành và thích ứng của cá nhân và tập thể, chúng tôi cũng giúp đội ngũ lãnh đạo hiểu cách trở thành những người dẫn đầu hòa nhập để không thành viên nào trong đội ngũ không được lắng nghe hoặc bị bỏ lại phía sau.

Chúng tôi cũng có một Hội đồng Giám sát Đa dạng và Hòa nhập, với tất cả các nhân viên nữ của chúng tôi là thành viên, nhằm tạo ra một nơi an toàn để nói chuyện và phát triển bản thân, cũng như xác định hoặc đặt câu hỏi về bất kỳ hoạt động hoặc quyết định nào của tổ chức. Tất cả nhân viên cũng đều có quyền gửi thư Hộp chia sẻ ẩn danh để bày tỏ nguyện vọng cá nhân trong trường hợp có nhu cầu riêng tư.

Chúng tôi tự hào đã xây dựng được một Văn hóa Quan tâm nhằm trao quyền và nuôi dưỡng đội ngũ nhân viên, tạo thành một nền tảng vững chắc để vươn ra ngoài phạm vi gia đình VCF đến 63 tỉnh thành của Việt Nam. 5 Nguyên tắc của Văn hóa Quan tâm giúp tạo nên những nhân viên hạnh phúc hơn, gắn bó hơn, cam kết hơn và làm việc hiệu quả hơn là: quan tâm đến việc làm cho nhân viên mới cảm thấy được chào đón, làm cho nhân viên cảm thấy có giá trị, làm cho nhân viên cảm thấy được lắng nghe và tin tưởng, làm cho nhân viên cảm thấy như họ được đầu tư vào và làm cho nhân viên cảm thấy như họ đang tạo ra sự khác biệt.

Nhìn chung, Văn hóa Quan tâm của VinaCapital Foundation giúp tất cả mọi người, từ hội đồng quản trị đến các cấp nhân viên của tổ chức, cùng tham gia vào công việc bình đẳng và đảm bảo rằng mọi cá nhân hiểu rõ vai trò của họ trong việc tạo ra một nền văn hóa đa dạng và hòa nhập, sao cho bản sắc của một người không ảnh hưởng đến cách họ hoạt động trong tổ chức và trong xã hội.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT