Vinacapital Foundation

Trao quyền cho những nạn nhân của hủ tục lạc hậu và bất bình đẳng giới để các em trở thành những nhân tố thay đổi ở cộng đồng dân tộc thiểu số. 

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2019, cứ 4 trẻ em gái dân tộc thiểu số thì có 1 em kết hôn dưới 18 tuổi, thậm chí có những em lấy chồng từ khi mới 14 – 15 tuổi. Ở một số nhóm dân tộc thiểu số, tỷ lệ tảo hôn lên tới 40% đến 50%. Việc kết hôn sớm dẫn đến việc mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên. So với nhóm bà mẹ sinh con ngoài 20 tuổi, tử vong do thai sản ở nhóm tuổi từ 15 đến 19 cao gấp 2 lần và ở trẻ em gái dưới 15 tuổi cao gấp 4 lần (theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam). Tảo hôn cũng chính là một trong những tác nhân dẫn đến tình trạng bỏ học ở trẻ em gái dân tộc thiểu số, tước đi hy vọng và ước mơ của các em.

Năm 2019, Tổ chức VinaCapital Foundation khởi xướng dự án Câu lạc bộ Nữ sinh nhằm trao quyền cho những nạn nhân của bất bình đẳng giới thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, để chính các bạn là người xóa bỏ hủ tục lạc hậu, trở thành những nhân tố thay đổi cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu số và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT