Vinacapital Foundation

Câu lạc bộ Nữ sinh là một sáng kiến của tổ chức VinaCapital Foundation nhằm trao quyền cho những nạn nhân của hủ tục, định kiến giới và bất bình đẳng giới thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các trường THPT tập trung đông học sinh dân tộc thiểu số, bồi dưỡng các kiến thức và nâng cao kỹ năng thiết yếu về 4 chủ đề chính gồm:
  • Sức khỏe sinh sản – tình dục vị thành niên
  • Quyền hợp pháp
  • Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân
  • Kỹ năng lãnh đạo
Câu lạc bộ Nữ sinh tạo ra một môi trường an toàn, riêng tư, tích cực và sáng tạo để các nữ sinh dân tộc thiểu số trao đổi, học hỏi và chia sẻ về những chủ đề liên quan. Thông qua các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ, các thành viên tham gia sẽ được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân, tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin để vượt qua những rào cản trong cuộc sống. Từ đó, góp phần phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số và thúc đẩy bình đẳng giới ở Viêt Nam. Sau khi hoàn thành 4 chủ đề chính trong 4 tháng, Câu lạc bộ tiếp tục được điều hành bởi các cố vấn đồng đẳng, cán bộ Đoàn Thanh niên ở địa phương và các giáo viên đã qua đào tạo về chuyên môn, tạo cơ hội để các nữ sinh vận dụng kiến thúc và kỹ năng được học để lan tỏa những điều tích cực của Câu lạc bộ đến học sinh toàn trường và cộng đồng của mình. Điều này đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của dự án.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT