Vinacapital Foundation

Đầu năm 2021, dự án Câu lạc bộ Nữ sinh thực hiên thí điểm thành công tại 2 trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc và Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên, kết quả đạt được chỉ ra rằng đây là một mô hình giáo dục và rèn luyện kỹ năng hiệu quả, tác động tích cực đến sự thay đổi, phát triển và đảm bảo tương lai tương lai tươi sáng cho các nữ sinh dân tộc thiểu số. Không những vậy, mô hình Câu lạc bộ nữ sinh là mô hình giáo dục hiệu quả với chi phí tối ưu giúp trẻ em gái dân tộc thiểu số thoát khỏi những hủ tục và định kiến xã hội, phát triển bản thân và có một tương lai tươi sáng hơn. Năm 2022, Câu lạc bộ Nữ sinh mở rộng thêm ở 11 trường THPT tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Trà Vinh và dự kiến có hơn 2,000 nữ sinh dân tộc thiểu số sẽ được hưởng lợi từ dự án.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT