Vinacapital Foundation

Phản ứng quan trọng cung cấp các mảnh còn thiếu để đảm bảo đáp ứng nhanh cho trẻ bị ngừng hô hấp hoặc ngừng tim, và đào tạo để xử lý các tình huống khẩn cấp ở trẻ em.
Chúng tôi mong muốn cung cấp huấn luyện ứng phó khẩn cấp và xe đẩy cho các bệnh nhi ICU, CICU, và các phòng cấp cứu trên khắp Việt Nam.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT