Vinacapital Foundation

Mục tiêu của chương trình là cung cấp các lớp tập huấn cấp cứu nhi khoa và trang bị xe đẩy và dụng cụ cấp cứu cho khoa hồi sức nhi, hồi sức tim mạch và khoa cấp cứu của các bệnh viện tại Việt Nam. Chương trình có 4 mục quan trọng:
  • Tập huấn Hồi sức nhi khoa nâng cao (PALS/ APLS)
  • Trao tặng xe đẩy với đầy đủ dụng cụ cấp cứu
  • Tập huấn các bác sĩ và điều dưỡng cách sử dụng và bảo quản các xe đẩy cấp cứu
  • Theo dõi việc sử dụng xe đẩy dụng cụ cấp cứu, bảo trì và tập huấn lại nếu cần thiết

Lớp Tập Huấn Cấp Cứu Nhi Khoa

Trước khi bệnh viện nhận được xe đẩy dụng cụ cấp cứu, các bác sĩ phải tham gia khóa tập huấn về hồi sức nhi khoa nâng cao. Khóa tập huấn dành riêng cho các bác sĩ và điều dưỡng nhi khoa, cung cấp phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn trong công tác đánh giá và quản lý các trường hợp. Ngoài việc tập huấn chuyên môn cho các bác sĩ, khóa đào tạo cũng cung cấp việc quản lý, đánh giá đối với các cách tiếp cận những trẻ em bị ngưng tim ngưng thở theo tiêu chuẩn mới. Mục đích chính là để cung cấp cho học viên:
  1. Các thông tin cần thiết để nhận biết đứa trẻ có nguy cơ ngừng tim phổi cũng như những phương pháp để ngăn chặn và
  2. Những kỹ năng thiết yếu để hồi sức trẻ bị suy hô hấp, sốc hoặc ngừng tim phổi
Mỗi khóa PALS sẽ huấn luyện cho 32 bác sĩ trong 2 ngày bao gồm:
  • Một buổi lý thuyết
  • 4 kỹ năng bắt buộc mỗi bác sĩ phải hoàn thành
  • Thi chứng chỉ cuối khóa

Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

Ở những nước phát triển trên thế giới, xe đẩy dụng cụ cấp cứu cho trẻ em là rất cần thiết cho khoa cấp cứu và hồi sức – những thiết bị và dụng cụ được đặt trên xe đẩy để các bác sĩ và điều dưỡng có thể sử dụng để cấp cứu cho bệnh nhân một cách nhanh nhất. Xe đẩy được làm bằng kim loại có đầy đủ các thiết bị và dụng cụ ở trên và trong các ngăn kéo cho phép các bác sĩ có thể nhanh chóng phục hồi hô hấp và nhịp tim cho bệnh nhi.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT