Vinacapital Foundation

Chương Trình Chăm Sóc Hậu Phẫu
Quá trình tái khám và chăm sóc bệnh nhi sau phẫu thuật rất tốn kém. Mặc dù các em nhỏ đã được phẫu thuật tim nhưng gia đình các em vẫn phải lo lắng khoản chi phí chăm sóc hậu phẫu. Nhận thức được điều này, VinaCapital Foundation đã thành lập chương trình chăm sóc hậu phẫu cho những trẻ em trong chương trình Nhịp Tim Việt Nam và gia đình của các em. Chương trình này hỗ trợ chi phí tiếp tục chăm sóc các em trong vòng một năm sau phẫu thuật bằng cách hỗ trợ tài chính để các em được đáp ứng các điều kiện chăm sóc hậu phẫu, hỗ trợ dinh dưỡng và tiền học phí để các em được tiếp tục trở lại trường học, qua đó giúp các em hồi phục sức khoẻ một cách tốt nhất và giúp đỡ gia đình các em duy trì và hồi phục khả năng tài chính . Để tham gia chương trình này, các em phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:
  • Được giúp mổ tim thông qua chương trình Nhịp Tim Việt Nam
  • Gia đình các em có giấy chứng nhận hộ nghèo từ địa phương
  • Đánh giá từ Nhịp Tim Việt Nam chứng nhận gia đình của các em đang trong giai đoạn nguy hiểm, không có nguồn lực tài chính để đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc tái khám cho các em sau khi phẫu thuật
Chương trình hỗ trợ sẽ chấm dứt một năm sau phẫu thuật. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ cũng chấm dứt nếu tình hình tài chính của gia đình các em được cải thiện hoặc các em bỏ học vĩnh viễn trước khi kết thúc năm hậu phẫu thuật.
  • Thành quả đạt được
Từ năm 2008, chương trình đã trao 122 phần trợ cấp.
  • Đóng góp của bạn
Chương trình sẽ được tài trợ dựa vào số lượng trẻ thực tế với số tiền khoảng 600,000 VND (khoảng 30 USD) một em một tháng, trong đó bao gồm:
  • Hỗ trợ sau phẫu thuật dành cho một em: 300,000 VND (tương đương 15 USD) sẽ được dùng để chi trả bảo hiểm xã hội, thuốc men và hỗ trợ dinh dưỡng.
  • Hỗ trợ một phần học phí cho một em: 300,000 VND (tương đương 15USD)

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT