Vinacapital Foundation

Nhà tài trợ có thể hỗ trợ các chuyến khám sàng lọc với chi phí từ 69,450,000 đến 92,600,000 VND cho một chuyến khám (tương đương từ 3,000 - 4,000 USD).

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT