Vinacapital Foundation

Nâng Niu Sự Sống được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ chăm sóc và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Nâng Niu Sự Sống  đào tạo các bác sĩ hành động nhanh chóng để cứu các em bé bằng các thủ tục hồi sức và cứu sống, tặng các thiết bị cần thiết để chăm sóc trẻ sơ sinh và đào tạo bác sĩ để đào tạo các chuyên gia y tế trong các quy trình sơ sinh

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT