Vinacapital Foundation

Nội dung chương trình:
  1. Tập huấn cho các bác sĩ khả năng phản ứng nhanh nhẹn để cứu trẻ sơ sinh bằng phương pháp hồi sức sơ sinh.
  2. Trao tặng các thiết bị cứu sống nhằm hỗ trợ sự sống của trẻ sơ sinh cho đến khi trẻ đủ mạnh để có thể tự thở
  3. Đào tạo giảng viên: đào tạo ra các bác sĩ để có thể hướng dẫn cho các bác sĩ khác trong trường hợp cần thiết.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT