Quyên góp ngay
CÁCH THỨC QUYÊN GÓP

Bạn sẽ giúp đỡ trẻ em và phụ nữ Việt Nam như thế nào

Mỗi khoản quyên góp, dù lớn hay nhỏ, đều vô cùng quan trọng và có ý nghĩa trong việc hỗ trợ hành trình của VCF. Những đóng góp hào phóng của bạn sẽ hỗ trợ VinaCapital Foundation cứu những trái tim bé bỏng, mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế - giáo dục - nước sạch có chất lượng cho các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn cũng như nâng cao năng lực y tế ở những vùng khó khăn. Cùng nhau, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống và tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em và phụ nữ Việt Nam.

BƯỚC 1

Chúng tôi nhận được khoản đóng góp và gửi cho bạn một lá thư cảm ơn kèm theo thông tin chi tiết về cách sử dụng khoản đóng góp

BƯỚC 2

Chúng tôi sử dụng khoản đóng góp để cung cấp sự trợ giúp cho những người thụ hưởng và ghi lại quy trình thực hiện

BƯỚC 3

Chúng tôi chia sẻ với bạn thông tin cập nhật về những người bạn đã hỗ trợ và mời bạn gặp gỡ họ khi có thể

Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.
Please select your preferred language.