Mở đường đến Tương lai
Hoạt động của chúng tôi

Tổng quan

Mở đường đến Tương lai trao quyền cho những trẻ em gái dân tộc thiểu số vùng nông thôn có hoàn cảnh khó khăn sáng giá nhất ở Việt Nam thông qua giáo dục và đào tạo chính thức và không chính thức.

Trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số ở nông thôn là những nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất ở Việt Nam do các rào cản thực tế và văn hóa. Khả năng tiếp cận với giáo dục hạn chế, nạn tảo hôn và lao động trẻ em, chưa tiếp cận đầy đủ với các cơ hội phát triển kinh tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ít nguồn lực, nạn buôn người, lạm dụng, không được khuyến khích nâng cao kiến thức, thiếu hiểu biết về quyền của người dân tộc thiểu số là những rào cản cho cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em gái.

Chương trình Mở đường đến Tương lai lựa chọn những nữ sinh dân tộc thiểu số tài năng nhất và cấp học bổng toàn phần từ 7 đến 10 năm, mang đến cơ hội cho các em hoàn thành bậc trung học và đại học. Điểm nổi bật của chương trình là các hoạt động cố vấn cá nhân, giáo dục không chính thức và sự kiện Ngày hội Ước mơ đào tạo kỹ năng sống diễn ra hàng năm. Mục tiêu của chương trình Mở đường đến Tương lai là nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho các gia đình có con em là trẻ em gái tộc thiểu số không có khả năng tiếp cận giáo dục nhưng mong muốn được tiếp tục đi học.

Chương trình cũng khởi xướng Câu lạc bộ Nữ sinh Mở đường đến Tương lai nhằm cải thiện và trao quyền cho một số lượng lớn nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động của câu lạc bộ sau giờ học tập trung vào bốn mảng kiến ​​thức cốt lõi quan trọng: sức khỏe sinh sản và tình dục, xây dựng kỹ năng lãnh đạo, hiểu biết về tài chính và hiểu biết về các quyền hợp pháp. Chương trình giáo dục trên diện rộng kết hợp lớp học, hoạt động cộng đồng và nền tảng kỹ thuật số để thúc đẩy các môn học chính và mong muốn giáo dục những người khác trong cộng đồng.

Chương trình Mở đường tới Tương lai tạo ra một môi trường hỗ trợ và trao quyền để các em gái dân tộc thiểu số có thể được giáo dục chính quy, cũng như trang bị cho các em những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để làm chủ cuộc sống và tương lai của chính mình, đảm bảo các quyền và trở thành “những người thay đổi cuộc chơi” trong cộng đồng của mình.

TÁC ĐỘNG

Thành quả của chương trình kể từ khi thành lập

Kể từ khi thành lập, chương trình đã hỗ trợ:

  • 1344 học sinh
CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Chương trình được triển khai như thế nào?

VCF, với sự hợp tác cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính (VAD), một tổ chức phi chính phủ địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD & ĐT) các tỉnh, tìm ra những nữ sinh dân tộc thiểu số sáng giá và cấp học bổng toàn phần trung học và đại học cho các em nữ sinh. Các ứng viên nhận học bổng do Sở GD & ĐT giới thiệu và sàng lọc ban đầu. Một Hội đồng Học bổng bao gồm VCF và nhóm chương trình VAD được thành lập để tuyển chọn các em nữ sinh. Quá trình nộp đơn bao gồm viết bài luận và phỏng vấn cuối cùng với Hội đồng học bổng.

Để đủ điều kiện nhận học bổng, các em học sinh phải thể hiện thành tích xuất sắc trong học tập, hiểu biết và coi trọng học vấn, đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo hoặc cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia. Những nữ sinh thụ hưởng chương trình Mở đường đến Tương lai cũng cam kết đưa ra kế hoạch hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng quê hương của các em trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Các em học sinh đủ điều kiện và gia đình của các em phải đồng ý với các cam kết và đề nghị học bổng bằng văn bản. VCF cũng làm việc với các cơ quan chính phủ như Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ để thực hiện chương trình trong suốt những năm qua.

Ngoài học bổng, chương trình Mở đường đến Tương lai tạo cơ hội và môi trường trao quyền cho các nữ sinh đóng góp vào sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của các em và được truyền cảm hứng từ các nhà lãnh đạo nữ thông qua những tư vấn về giáo dục và cá nhân, định hướng cũng như hội thảo trao quyền trực tuyến hai tuần một lần, đào tạo và cố vấn. Hàng năm, các nữ sinh của Mở đường đến Tương lai được quy tụ trong chuỗi sự kiện Ngày hội Ước mơ bao gồm đào tạo kỹ năng sống, đào tạo kỹ năng lãnh đạo, giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục, giáo dục truyền thông, một cơ hội để cùng nhìn lại những thành quả của các em, gặp gỡ các nhà lãnh đạo thành công truyền cảm hứng và các nhà tài trợ của chương trình.

CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG

Hành trình tỏa sáng của cô nữ sinh dân tộc Tày

Xem thêm

Hành trình thay đổi đầy kiêu hãnh

Câu chuyện về Rơ Châm Ling (dân tộc Jrai, tỉnh Gia Lai) – 1 trong 49 nữ sinh dân tộc thiểu số tham gia dự án Mở Đường Đến Tương Lai.

Xem thêm

Cô gái dân tộc Tày ước mơ trở thành nhà ngoại giao

Xem thêm
Hành trình tỏa sáng của cô nữ sinh dân tộc Tày
Hành trình tỏa sáng của cô nữ sinh dân tộc Tày
Hành trình thay đổi đầy kiêu hãnh
Hành trình thay đổi đầy kiêu hãnh
Cô gái dân tộc Tày ước mơ trở thành nhà ngoại giao
Cô gái dân tộc Tày ước mơ trở thành nhà ngoại giao
CÁCH THỨC QUYÊN GÓP

35.100.000 VNĐ

/nữ sinh/năm

35.100.000 VNĐ/nữ sinh/năm

Quyên góp cho học bổng 7 năm Brighter Path để thay đổi cuộc sống của các nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Tổ chức các hội thảo trao quyền

để giáo dục và truyền cảm hứng cho những nữ sinh trở thành “người thay đổi cuộc chơi” trong cộng đồng của các em.

Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.
Please select your preferred language.